Opšti cilj projekta je promovisanje saradnje u oblasti onkologije između medicinskih ustanova na dvije strane granice, kako bi se omogućio pristup savremenim i efikasnim specifičnim zdravstvenim uslugama za sve onkološke pacijente koji žive u regionu, sa ciljem da poboljšaju životni vijek / opstanak / životni vijek i kvalitet života.

Projekat se zasniva na personalizovanom medicinskom konceptu koji je široko prihvaćen i korišćen u razvijenim zemljama, ali je još uvijek u ranoj fazi u Rumuniji i Srbiji.

Predstavlja stanje u oblasti dijagnoze i lečenja karcinoma za zemlje poput SAD, Velike Britanije i Nemačke, koje vode čak i nacionalne programe na terenu Modernizacija opreme, poboljšana baza znanja i umrežavanje neophodni su kako bi se poboljšali rezultati tretmana za pacijente sa karcinomom.

OBJECTIVES
OBJECTIVES