O projektu

Zajednička inicijativa Rumunije i Srbije protiv raka u prekograničnom regionu: poboljšana dijagnoza i lečenje malignih tumora

Zajednički izazov je borba protiv raka, koji predstavlja veliki zdravstveni problem za ljude koji žive sa obe strane rumunsko-srpske granice.

Na kraju projekta, sve bolnice uključene u implementaciju projekta imaju i odgovarajuću infrastrukturu prostora i opreme za efikasno lečenje karcinoma i softverski alat za potpunu dijagnozu i podršku kliničke odluke.

Alat će omogućiti strukturiranu strategiju dijagnoze, procjenu kritičnih parametara i individualno prilagođenu terapiju, što dovodi do novog koncepta personalizirane terapije protiv tumora.

Snaga projekta zasnovana je na ovoj kombinaciji ulaganja u bolničku infrastrukturu, kao iu softverski alat za dijagnozu i lečenje karcinoma koji mogu osigurati pristup savremenim i efikasnim zdravstvenim uslugama za sve stanovnike sa obe strane granice pogođene različite vrste karcinoma.